miércoles, 7 de diciembre de 2016

Tortosa s'adhereix al projecte de corredor humanitari de refugiats impulsat per Provocant la Pau

En el Ple de l'Ajuntament de Tortosa del dia 5 de desembre de 2016 a les 18:00 hores es va presentar una moció dels Grups Municipals CiU, ERC, MT-E, PSC, CUP i PP d'adhesió al projecte de corredor humanitari per a refugiats impulsat per Provocant la Pau.

L'equip de Provocant la Pau donem les gràcies a tots els Grups Municipals de l'Ajuntament de Tortosa pel recolzament unànime en aquest projecte humanitari.


No hay comentarios:

Publicar un comentario